top of page
smiles5.jpg
Tekengebied 1.png

  Learning community  

  Projecten  

  Deel fietsen  

Droomsessie 3.PNG

In dit project werken studenten van de Hanze, RuG en het Noorderpoort samen aan een oplossing voor het fietsenprobleem in de stad Groningen. De beleving is dat er te veel fietsen zijn in de binnenstad en de vraag is of een deelfietssysteem een oplossing zou kunnen zijn. In een zogenaamde droomsessie is besproken wat het probleem precies is. Zijn er echt te veel fietsen, zijn ze niet goed verdeeld of wordt er wellicht slordig mee omgegaan waardoor de beschikbare ruimte en capaciteit slecht wordt benut? Op dit moment werken de verschillende groepen verschillende oplossingen uit om uiteindelijk tezamen te komen tot een mobiliteitsconcept voor fietsen. 

Door Covid-19 konden de studenten van het Noordepoort niet meer meedoen met het project.

Hanze studenten hebben belanghebbenden geïnterviewd en zijn op basis daarvan met het idee gekomen om een app te ontwikkelen waarop je kan zien waar het druk is en waar nog fietsparkeerplek is. Ze onderzoeken dus niet de deelfiets, maar mogelijkheden om eigen fietsen beter te verspreiden. Met een app kan dit volgens hen. De app communiceert met chipjes in de fietsenrekken om dit mogelijk te maken. Daarnaast hebben ze in de app een wedstrijdelement toegevoegd waarbij studenten punten krijgen als hun fiets goed geparkeerd is omdat we weten dat gamification gedrag positief kan beïnvloeden. Bij een bepaald aantal punten kan men deze inwisselen voor iets. In dit project zijn 3 prototypes ontwikkeld voor dit idee.

 

Psychologie Bachelorthese studenten van de RuG hebben een onderzoek gedaan naar de bereidheid van studenten om een deelfiets te gebruiken. Uit het onderzoek is gebleken dat 27% van de studenten bereid was een deelfiets te gebruiken. Zoals verwacht hadden de toename in kosten per maand en de loopafstand tot de deelfiets een negatief effect op de bereidheid een fiets te delen. Onderzocht is of psychologisch eigenaarschap een belangrijk factor is voor bereidheid tot gebruikmaken van deelinitiatieven. We vonden inderdaad dat een hoger gevoel van psychologisch eigenaarschap over de fiets minder gerateerd was aan een lagere bereidheid tot fietsdelen. Daarnaast vonden we dat mensen die gebruik maakten van een leasefiets een hogere bereidheid hadden de deelfiets te gebruiken dan mensen die een eigen fiets hadden.

bottom of page