top of page

  Wat doen we  

Open en verbonden logistieke netwerken van deelmobiliteit zijn de toekomst. In deze netwerken kunnen voertuigen, (transport)taken, ruimte of infrastructuur, maar ook contracten, risico’s, rechten of aansprakelijkheden gedeeld worden om zo efficiënter, effectiever en duurzamer te opereren. Maar wat zijn de kansen en barrières van open deelnetwerken? Met onderzoek- en onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid doen we hier onderzoek naar. Vanuit een economisch, technisch, juridisch, ethisch, psychologisch en praktisch perspectief. We bestuderen welke innovatieve business- en organisatiemodellen we kunnen ontwerpen voor efficiënt, effectief en emissie vrij transport. Ook kijken we naar de rol van technologie, het menselijk gedrag en de ethische en juridische grenzen. We voeren praktijkstudies uit om nieuwe inzichten op te doen en testen concepten in samenwerking met aangesloten bedrijven. We noemen dit een living lab; een plaats waar wetenschap, praktijk en onderwijs samen komen.  

Samenwerking prakijk, wetenschap en onderwijs binnen living lab van SMiLES
Wat doen we

  Nieuws  

  Uitgelichte onderzoeksprojecten  

Learning community

  Learning community  

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en innovatie 

Innovatie en transitie vraagt ook om nieuw onderwijs. Waarvoor willen we onze studenten opleiden? Wat moeten studenten van de toekomst kunnen en waar gaan ze werken? Om innovatie te versnellen is een goede aansluiting van onderwijs met praktijk vereist. In SMiLES bouwen daarom aan een learning community waarin studenten van WO, HBO en MBO samenwerken aan praktijkproblemen. Organiseren we student battles waarin we samen met praktijkpartners gaan onderzoeken hoe we de toekomst dichterbij kunnen brengen en ontwikkelen we onderwijs dat past bij innovatie.

schema2_NL.png
Samenwerken

  Aanmelden nieuwsbrief  

Bedankt voor de aanmelding

  Samenwerken  

In SMiLES willen een plek creëren waarin kennis en onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke partners, studenten en inwoners van de noordelijke regio samenwerken aan innovatie. Dit doen vanuit het idee van co-creatie en delen. We verwachten daarom van onze partners dat ze zich actief inzetten voor dit proces, eigen initiatieven inbrengen en met elkaar in gesprek blijven. Wij faciliteren dat door regelmatig bijeen te komen, maar ook door het organiseren van kennissessies, ronde tafels masterclasses etc. Kennis en kunde delen, dat is het uitgangspunt van SMiLES. 

Stages

  Stages  

Zoek jij een stage- of afstudeerplek? En doe je iets op het gebied van mobiliteit en logistiek? Neem dan eens contact met ons op. Dan kijken we naar de mogelijkheden. 

bottom of page