top of page
Overhandiging_rapport_SMiLES_Shared_Mobility_Rural_Groningen_Provincie_Groningen.JPG

Provincie blij met frisse ideeën studententeam 
over deelmobiliteit in landelijk gebied

Foto Overhandiging rapport tijdens final Meeting SMiLES Interdisciplinaire Groepsopdracht Shared Mobility in Rural Groningen @Provincie Groningen

Donderdag 11 april was de officiële afsluiting van de SMiLES interfacultaire groepsopdracht “Shared Mobility in Rural Groningen”. Zeven studenten van vijf verschillende RUG-faculteiten bogen zich over de vraag hoe deelmobiliteit kan voorzien in de transportbehoeften van de bewoners in het landelijk gebied van de provincie. De studenten hebben de afgelopen 2,5 maand hard gewerkt om hun bevindingen te kunnen presenteren aan Christian Nobel en Jan Batelaan van de mobiliteitsafdeling van de Provincie Groningen. 
 

Provincie Groningen als opdrachtgever
Christian en Jan blikken terug op een goede samenwerking met de studenten. “Toen we met onze vraag kwamen welke rol deelmobiliteit in het landelijk gebied kan spelen en welke rol de provincie daarin heeft, hoopten we natuurlijk op verfrissende ideeën, maar wisten niet waar de studenten mee zouden komen! We zijn erg blij met het rapport. De studenten denken out-of-the-box en komen met andere inzichten” vertelt Christian enthousiast. “Het voelde voor de studenten als een behoorlijke snelkookpan, maar het is voor ons erg waardevol om in een kort tijdsbestek input op te halen.” Voor de provincie is dit ook een mooie manier om de banden aan te halen met de RUG en mensen te binden aan de regio. “Hoe mooi zou het zijn als een van de studenten hierdoor in Groningen besluit te blijven omdat ze weten dat we bezig zijn om de regio zo aantrekkelijk mogelijk te laten blijven!”, concludeert Jan. 

 

Interfacultaire samenwerking
De studenten hebben hard gewerkt en hebben veel geleerd in zo’n korte periode. Ze hebben niet alleen samengewerkt in een team voor een opdrachtgever, maar ook nog eens faculteitsoverstijgend gewerkt! De projectcoördinator van SMiLES en universitair hoofddocent sociale en omgevingspsychologie aan de Campus Fryslân (de nieuwste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden) Berfu Ünal was een van de kartrekkers om deze samenwerking tussen de faculteiten een realiteit te maken. Ook hoogleraar Kwantitatieve Logistiek Kees Jan Roodbergen, hoogleraar IT-recht Aline Klingenberg, bijzonder hoogleraar Transportgeografie Taede Tillema en postdoctoraal onderzoeker Transportgeografie Felix Pot, hebben zich er hard voor gemaakt. Zonder hun inspanningen was deze samenwerking niet tot stand gekomen. Berfu vertelt: “Zover wij weten is dit de eerste echte vakoverstijgende samenwerking, waarin de studenten in het reguliere onderwijs hun vak op hun eigen faculteit volgden en ter verdieping in extra bijeenkomsten aan deze vraag van de provincie gewerkt hebben.” 

Rapport en presentatie
Om de potentie van deelmobiliteit te onderzoeken, hebben de studenten zich eerst verdiept in het specifieke landschap van de provincie Groningen. Uit de analyse kwamen bepaalde gebieden naar boven die meer potentie hadden. Er is één gebied geselecteerd om gesprekken te voeren met de gemeente, en geïnteresseerde inwoners in de buurt zelf. Verder zijn er ook interviews gehouden met verschillende marktpartijen, die zich bezighouden met (deel)mobiliteit. Hiermee is veel informatie opgehaald wat betreft uitdagingen en succesfactoren voor deelmobiliteit. Tot slot zijn ook de kansen omtrent de juridische kaders onderzocht.

Nieuwsgierig naar het rapport? Bekijk hier de presentatie (Pdf, 1,1 Mb) of het rapport (Pdf, 4,2 Mb). 

 

Over SMiLES

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability), een vijfjarig interfacultair living lab dat onderzoek doet naar duurzame transport en logistiek in Groningen, Drenthe en Friesland. Het wordt mede mogelijk gemaakt door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het consortium van 18 praktijkpartner partners (waaronder openbaar vervoer, telecom, logistiek en regionale overheden), 6 faculteiten aan de RUG (van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Campus Fryslân, Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen en Science & Engineering betrokken), onderzoekers van de Hanze, een lector en enkele docenten van Noorderpoort, en tientallen studenten, promovendi, postdocs en hoogleraren.

Voor meer informatie zie https://www.smiles-living-lab.nl en

https://epgroningen.nl/smiles-interdisciplinary-approach-is-moving-the-northern-netherlands-toward-sustainable-transport/

bottom of page