top of page
6. De toegevoegde waarde.jpg

  Onderzoeksproject  

De toegevoegde waarde van open 5G mobiele data netwerken   

De potentie van deelnetwerken is afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie. 5G staat het transport van grote hoeveelheden data toe, maar toegevoegde waarde zit in het samenvoegen, verwerken en het analyseren van deze grote datasets en sensor informatiestromen. Welke data mag gedeeld worden? Welke analyses mogen en moeten er worden uitgevoerd? Hoe kunnen stakeholders hiervan profiteren? Een open blockchain netwerk is een deelnetwerk. Welke juridische consequenties doen zich voor bij het gebruik van een open blockchain netwerk? Dat onderzoeken we in SMiLES.

Partners

Faculteit Rechten, KPN, 5Groningen en Vinturas

 

Contactpersonen

Rosalie Koolhoven, Aline Klingenberg

bottom of page