top of page
12. Psychologische barrières.jpg

  Onderzoeksproject  

Psychologische barrières en kansen voor deelnetwerken   

Welke denkbeelden en overtuigingen liggen er ten grondslag aan het omarmen van nieuwe innovaties? Meer specifiek, welke psychologische barrières en kansen zijn er in de acceptatie van innovaties op gebied gedeelde mobiliteit en logistiek. Welke motivaties, cognities en gewoonten staan een gedragsverandering in de weg? Hoe kunnen deze overwonnen worden in de transitie naar duurzame mobiliteits- en transportsector.

Werkpakketleider

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Contactpersonen

Janet Veldstra

bottom of page