top of page
interdisciplinary_group_assignment.gif

Provincie Groningen zoekt 'fresh perspectives from fresh minds' van RUG-studenten

Foto Kick off SMiLES Interdisciplinaire Groepsopdracht Shared Mobility of Rural Groningen @Provincie Groningen

Kickoff van de SMiLES Interdisciplinaire Groepsopdracht Shared Mobility of Rural Groningen

Afgelopen woensdag was de aftrap van de SMiLES Interdisciplinaire Groepsopdracht Shared Mobility in Rural Groningen. Studenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Economie en Bedrijfskunde en Campus Fryslan waren aanwezig in het provinciehuis om meer te leren over de uitdagingen waarmee de provincie Groningen wordt geconfronteerd op het gebied van vervoer en de bereikbaarheid van het landelijk gebied in de provincie.


Uitdagingen voor Provincie Groningen
Christian Nobel (Senior Advisor Smart & Green Transport Strategy) vertelde de studenten mee in de verantwoordelijkheden van de provincie, deed zelfs een quiz over deelmobiliteit. Hij daagde de studenten uit om met creatieve ideeën en oplossingen te komen om gedeelde mobiliteitsinitiatieven op het platteland succesvol te maken. Hij nodigde hen uit na te denken hoe initiatieven op het gebied van gedeelde mobiliteit te integreren in de publieke mobiliteit en wat de rol van de provincie daarin zou moeten zijn. Hij zoekt naar 'fresh perspectives from fresh minds'. 


Werken in interdisciplinaire teams
Vervolgens nam Wilko Huyink (voormalig directeur Groningen Bereikbaar - praktijkpartner in SMiLES - en nu omgevingsmanager Lelylijn met veel projectervaring) het stokje over om in te zoomen op het samenwerken in interdisciplinaire teams aan een project. Het is belangrijk om de vraag van de klant helder te krijgen en na te denken over de elementen WIJ (samenwerking), ZIJ (omgeving), IK (leiderschap) en HET (structuur). Wie zijn erbij betrokken, hoe gaan we samenwerken en wat ga ik doen? Met deze vragen in het achterhoofd begonnen de studenten van gedachten te wisselen en te bespreken hoe ze het beste konden samenwerken in dit project. 


Adviesrapport en eindpresentatie
De studenten moeten zelfstandig in teams aan deze uitdaging werken. Er worden nog 4 gezamenlijke sessies georganiseerd om vanuit verschillende perspectieven naar elk van de hoofdthema’s te kijken, gecoördineerd door docenten van de deelnemende faculteiten. Het eindproduct is een adviesrapport aan de Provincie over hoe de studenten denken dat de de deelmobiliteit op het platteland vormgegeven zou moeten worden en dit wordt op 11 april gepresenteerd bij de Provincie Groningen.

bottom of page